بر اساس نوع:


16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

16 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 12 برابر

325,000  تومان

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 8 برابر

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 8 برابر

330,000  تومان

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 8 برابر

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 8 برابر

270,000  تومان

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 8 برابر

305,000  تومان

20 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 10 برابر

460,000  تومان

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 10 برابر

16,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 30 برابر

895,000  تومان

12,8 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

10,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

16 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 18 برابر

645,000  تومان

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 16 برابر

650,000  تومان

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 16 برابر

500,000  تومان

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 20 برابر

630,000  تومان

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

صفحه نمايش 3 اينچ

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 50 برابر - ساخت ژاپن

1,170,000  تومان

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

1,430,000  تومان

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

14,3 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 4 برابر

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

919,000  تومان

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 8 برابر

12,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

زوم اپتيکال 5 برابر

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسيت ايزو از 100 تا 12800

1,450,000  تومان

10,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

حساسيت ايزو از 100 تا 1600

حداکثر سرعت شاتر 1/4000 ثانیه

12,8 مگاپيکسل با حسگر CMOS

حساسيت ايزو از 100 تا 3200

حداکثر سرعت شاتر 1/8000 ثانیه

9,460,000  تومان

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

حساسیت ایزو از 100 الی 6400

1,240,000  تومان

12,2 مگاپيکسل با حسگر CMOS

حساسیت ایزو از 100 الی 1600 دستی

حداکثر سرعت شاتر 1/4000 ثانیه

15,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

حساسیت ایزو از 100 الی 6400 دستی

حداکثر سرعت شاتر 1/4000 ثانیه

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)​

حساسیت ایزو از 100 الی 6400 دستی

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از 100الی 6400دستی

1,660,000  تومان

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی12800 دستی

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی12800 دستی

1,899,000  تومان

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی12800 دستی

15,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

حساسیت ایزو از 100 الی 3200 دستی

حداکثر سرعت شاتر 1/8000 ثانیه

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از 100 الی 6400 دستی

3,060,000  تومان

20,2 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی 12800دستی

3,327,000  تومان

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی 6400 دستی

4,430,000  تومان

20,2 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی 25600دستی

6,220,000  تومان

12,6 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری اچ دی (HD)

دارای کیت 18-55 میلیمتر

21,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی 6400 دستی

22,3 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی25600 دستی

7,445,000  تومان

10,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

حساسیت ایزو از100 الی 25600دستی

حداکثر سرعت شاتر 1/8000 ثانیه

18,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی51200 دستی

18,1 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فورکی(Full HD, 4k)

حساسیت ایزو از100 الی51200 دستی

  کوچک ، همه کاره با زوم 40X

عکسبرداری فوق العاده بصورت خودکار

فیلم های ثابت با is هوشمند

518,000  تومان

  اشتراک گذاری راحت با شبکه های اجتماعی

فیلم برداری fullHD

قابلیت زوم 18x

845,000  تومان

فیلمبرداری با کیفیت HD

لنز 28–224  با قدرت زوم 8 برابر

حسگر 20 مگا پیکسلی

330,000  تومان

رزولوشن 20 مگاپیکسل

فیلمبرداری HD

زوم اپتیک 12 برابر

400,000  تومان

رزولوشن 16مگاپیکسل

فیلمبرداری Full HD

زوم اپتیک 50 برابر

560,000  تومان

رزولوشن 20 مگاپیکسل

فیلمبرداری FULL HD

ساخت ژاپن

1,020,000  تومان

رزولوشن 20 مگاپیکسل

فیلمبرداری Full HD

زوم اپتیک 4.2 برابر

2,150,000  تومان

رزولوشن 24 مگاپیکسل

فیلمبرداری  Full HD

کیت لنز 55-18 میلیمتر

2,308,000  تومان

  مانیتور 3.2 اینچ 

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

پردازشگر DIGIC6

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی12800 دستی

2,370,000  تومان

20,2 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی 12800دستی

3,720,000  تومان

20,2 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی 12800دستی

9,860,000  تومان

رزولوشن 24 مگاپیکسل

فیلمبرداری  Full HD

کیت لنز 135-18 میلیمتر

3,005,000  تومان

رزولوشن 24.2 مگاپیکسل

فیلمبرداری  Full HD

کیت لنز 135-18 میلیمتر

3,175,000  تومان

حسگر CMOS 20.9 مگاپیکسل

فیلمبرداری  Full HD

کیت لنز 200-18 میلیمتر

4,109,000  تومان

16 مگاپيکسل با حسگر CCD

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم اپتيکال 8 برابر

20,6 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری  (Full HD)

لرزشگیر تصویر زوم اپتیکال

4,960,000  تومان

20 مگاپيکسل با حسگر CMOS

فيلمبرداري اچ دي (HD)

زوم 3 تا 6 برابر بزرگنمایی

1,490,000  تومان

24.7 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری  (Full HD)

کیت 15-55 , 55-200 میلیمتر

3,100,000  تومان

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از 100الی 6400دستی

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

کیت 18-55 میلیمتر

12,8 مگاپيکسل با حسگر CMOS

حساسيت ايزو از 100 تا 3200

حداکثر سرعت شاتر 1/8000 ثانیه

9,310,000  تومان

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی 6400 دستی

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی 6400 دستی

5,440,000  تومان

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

حساسیت ایزو از100 الی 6400 دستی

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

دارای تکنولوژی تشخیص لبخند

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

دارای تکنولوژی تشخیص لبخند

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

دارای تکنولوژی تشخیص لبخند

18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

دارای تکنولوژی تشخیص لبخند

15.5 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

دارای تکنولوژی تشخیص چهره

18.7 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

دارای تکنولوژی تشخیص لبخند

18.7 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری فول اچ دی (Full HD)

دارای تکنولوژی تشخیص لبخند

18.7 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری  (Full HD)

دارای دو لنز 250-18 میلیمتر

18.7 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری (Full HD)

دارای تکنولوژی تشخیص لبخند

12,6 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری اچ دی (HD)

دارای کیت 18-55 میلیمتر

12,6 مگاپيکسل با حسگر CMOS

قابلیت فیلمبرداری اچ دی (HD)

تکنولوژی تشخیص لبخند

• رزولوشن 18 مگاپیکسل

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

اتصال به تمامی لنزهای EF-M کانن

• رزولوشن 20 مگاپیکسل

فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

مانیتور 3 اینچ متحرک

2,400,000  تومان

• رزولوشن 16 مگاپیکسل

قابلیت فیلمبرداری (Full HD)

قابلیت اتصال به WiFi و NFC

1,370,000  تومان

 20,2 مگاپيکسل با حسگر CMOS

 فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

 زوم اپتيکال 12 برابر

 20 مگاپيکسل با حسگر CCD

 فيلمبرداري اچ دي (HD)

 زوم اپتيکال 10 برابر

495,000  تومان

 20 مگاپيکسل با حسگر CCD

 فيلمبرداري اچ دي (HD)

 زوم اپتيکال 8 برابر

345,000  تومان

 20,3 مگاپيکسل با حسگر CMOS

 فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

 زوم اپتيکال 40 برابر

 20,3 مگاپيکسل با حسگر CMOS

 فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

 زوم اپتيکال 50 برابر

 20 مگاپيکسل با حسگر CCD

 فيلمبرداري اچ دي (HD)

 زوم اپتيکال 42 برابر

 20 مگاپيکسل با حسگر CCD

 فيلمبرداري اچ دي (HD)

 زوم اپتيکال 8 برابر

 18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

 فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

 حساسیت ایزو از 100 الی 6400

1,304,000  تومان

 18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

 فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

 حساسیت ایزو از 100 الی 6400

1,330,000  تومان

 18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

• فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

• حساسیت ایزو از 100 الی 6400

1,293,000  تومان

 18 مگاپيکسل با حسگر CMOS

 فيلمبرداري فول اچ دي (Full HD)

 حساسیت ایزو از 100 الی 6400

1,177,000  تومان

رزولوشن 24.2 مگاپیکسل

45 نقطه اتوفوکاس

سرعت عکاسی پیاپی 6 فریم در ثانیه

3,399,000  تومان

 رزولوشن 24.2 مگاپیکسل

 45 نقطه اتوفوکاس

 سرعت عکاسی پیاپی 6 فریم در ثانیه

4,110,000  تومان

 30.4 مگاپيکسل با حسگر CMOS

 قابلیت فیلمبرداری (4K Video)

 حساسیت ایزو از100 الی 32000 دستی

15,160,000  تومان

• 20.2 مگاپيکسل با حسگر CMOS

• 61 نقطه فوکوس خودکار

 عکاسی پیاپی 14 فریم بر ثانیه

20,340,000  تومان

 حسگر قطع APS-C از نوع CMOS و با رزولوشن ۲۴٫۲ مگاپیکسل

• ۴۵ نقطه فوکوس خودکار از نوع کراس

 مجهز به NFC و WiFi داخلی

4,640,000  تومان